Договор оферты

Договір на право використання програми для ЕОМ «Звонок»

(публічна оферта)

01 серпня 2022 р.

Цей договір є субліцензійним договором (далі – договір) про надання права використання програми для ЕОМ «Звонок» на умовах невиключної ліцензії. Договір є публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю «Лід-Сервіс», іменованого надалі «Ліцензіат», будь-якому користувачеві, іменованому надалі «Користувач», і визнається укладеним з моменту його акцепту Користувачем. Під акцептом з метою цього договору розуміється факт реєстрації Користувача на сайті за адресою: https://zvonok.com, де розміщена програма «Звонок».

1. Терміни та визначення.

1.1. «Звонок», програма «Звонок», сайт програми – сукупність програм для ЕОМ і іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет на сайті за адресою https://zvonok.com.

«Звонок» - це програма для ЕОМ, призначена для здійснення автоматичних дзвінків за створюваними Користувачем за допомогою програми сценаріями. Повний перелік можливостей програми «Звонок» наведено в документі «Тарифи і ціни».

1.2. Особистий кабінет – сукупність програм для ЕОМ і іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, з використанням яких Ліцензіат і Користувач обмінюються юридично значимою інформацією з приводу використання програми «Звонок», що є частиною програми «Звонок» https://zvonok.com/manager/.

1.3. Тарифи і ціни – документ, що відображає цінову політику Ліцензіата і містить відомості про функціональні можливості програми «Звонок». Документ «Тарифи і ціни» є додатком до цього договору. Чинна редакція документа публікується на сайті https://zvonok.com/ru-ua/services/

1.4. Баланс особового рахунку – запис в програмі «Звонок», що служить для обліку надходження і витрачання грошових коштів Користувача, внесених за оплату програми «Звонок». Доступ до Балансу особового рахунку здійснюється Користувачем через Особистий кабінет. Баланс особового рахунку не є банківським рахунком і носить виключно інформаційний характер.

1.5. Код підтвердження, пароль − простий ключ електронного підпису, який відправляється Ліцензіатом Користувачеві на вказаний номер рухомого (мобільного) зв'язку, для підтвердження факту створення Користувачем електронного підпису в електронних документах, обов'язкових при реєстрації в програмі «Звонок», а також при вчиненні інших дій у програмі «Звонок». Код підтвердження може бути надіслано Користувачеві на номер рухомого (мобільного) зв'язку в СМС-повідомленні, або продиктований під час автоматичного дзвінка. Електронні документи з такими простими електронними підписами прирівнюються Сторонами до документів на паперовому носії, підписаними власноруч.

2. Предмет договору.

2.1. Предметом цього договору є надання Ліцензіатом за винагороду невиключних прав на використання програми для ЕОМ «Звонок» Користувачу на умовах невиключної ліцензії шляхом надання доступу до програми «Звонок» і її можливостям через Особистий кабінет (без передачі Користувачеві матеріального носія).

Посібник користувача програми «Звонок» розташований за адресою в мережі Інтернет: https://zvonok.com/ru-ua/manual/

2.2. Послуги зв'язку при роботі Користувача в програмі «Звонок» надаються компаніями-операторами зв'язку: ТОВ «СМСЦЕНТР», ФОП Саєнко Євген Вікторович, ФОП Саєнко Віктор Вікторович, ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «СПIДНЕТ», ТОВ "Онлан24" відповідно до виданих ліцензій. Їх оплата включена у вартість використання програми «Звонок». У деяких випадках Користувач може додатково використовувати власний договір зв'язку. У цьому випадку Користувач самостійно оплачує послуги зв'язку за власним договором, і в програмі їх вартість не оплачується.

2.3. Невід'ємною частиною цього договору, яка приймається Користувачем в момент акцепту договору, є документ «Тарифи і ціни»

2.4. Всі інформаційні матеріали, представлені на сайті програми, за винятком цього договору та документа «Тарифи і ціни», носять довідковий характер.

3. Виключні права.

3.1. Програма «Звонок» є результатом інтелектуальної діяльності і захищається законодавством України та нормами міжнародного права про авторське право.

3.2. Право використання програми «Звонок» надається тільки зареєстрованому Користувачеві (і ніяким іншим третім особам) і виключно в обсязі, обумовленому цим договором, якщо немає письмової згоди Ліцензіата на інше.

3.3. У будь-який час і з будь-якої причини, в тому числі в цілях задоволення потреб Користувача або вимог конкурентоспроможності, з метою дотримання чинного законодавства може проводитися модифікація або випуск нової версії програми «Звонок», додаватися нові властивості і функціональні можливості програми «Звонок» або видалятися з програми «Звонок» вже існуючі властивості і функціональні можливості.

4. Порядок надання доступу до програми «Звонок».

4.1. Для доступу до програми «Звонок» і її можливостям Користувач повинен пройти реєстрацію в Особистому кабінеті або на сайті програми.

Для проходження реєстрації в програмі «Звонок» Користувачеві буде запропоновано ввести в веб-форму Код підтвердження, який свідчить про підписання (акцепт) Користувачем цього договору та згоду з його умовами.

4.2. Відомості, що надаються Користувачем при реєстрації в програмі «Звонок», використовуються Ліцензіатом виключно для виконання даного договору.

4.3. Усі дії, вчинені в програмі «Звонок» з використанням даних авторизації (номеру телефона або логіну, постійного паролю або тимчасового паролю) Користувача вважаються зробленими Користувачем. Користувач не має права передавати кому-небудь логін/пароль або інші засоби авторизації в програмі «Звонок».

Дії, вчинені в програмі «Звонок», співробітниками та/або іншими особами Користувача – організації, вважаються виконаними Користувачем.

4.4. Ліцензіат зобов'язується не передавати третім особам реєстраційні дані Користувача, а також іншу інформацію, що стала доступною Ліцензіату у зв'язку з виконанням цього Договору.

У свою чергу, Користувач також вживає заходів, необхідних для запобігання доступу третіх осіб до його реєстраційних даних і даних для авторизації в програмі. Ліцензіат не несе відповідальності за будь-які збитки Користувача, викликані втратою реєстраційних даних і даних для авторизації в програмі «Звонок» або розголошенням зазначених даних третім особам в результаті дій/бездіяльності Користувача.

5. Дозволені способи використання програми «Звонок» (обсяг наданих прав за ліцензією).

5.1. Користувач може використовувати «Звонок» наступними способами:

5.1.1. цілодобово отримувати доступ до програми «Звонок», за винятком часу проведення профілактичних робіт, і відтворювати графічну частину (робочий інтерфейс) на екрані персонального комп'ютера/мобільного телефону;

5.1.2. використовувати всі функціональні можливості програми «Звонок» в обсязі наявних на балансі особового рахунку грошових коштів відповідно до тарифів, встановлених Ліцензіатом в документі «Тарифи і ціни»;

5.1.3. роздруковувати документи, створені при роботі в програмі, для особистого користування.

5.2. Умови використання програми «Звонок»:

5.2.1. Користувач має право використовувати Програму «Звонок» відповідно до її можливостей і правил користування, викладених в документі «Тарифи і ціни» і Посібнику користувача.

5.2.2. Користувач зобов'язується не поширювати програму «Звонок» третім особам шляхом продажу, прокату, здачі в оренду, надання в борг або іншими способами відчуження.

5.2.3. Користувач не має права здійснювати наступну діяльність:

- допускати використання програми «Звонок» особами, які не мають прав на таке використання;

- дизасемблювати (аналізувати і досліджувати об'єктний код), декомпілювати (перетворювати об'єктний код у вихідний текст), адаптувати і модифікувати програму «Звонок»;

- вносити будь-які зміни в об'єктний код програм за винятком тих, які вносяться засобами, включеними в програму «Звонок», і описаними в документації;

- вчиняти щодо програми «Звонок» інші дії, що порушують законодавство України та міжнародні норми по авторському праву і використанню програмних засобів.

5.3. Виконання функцій програми «Звонок» можливе тільки при наявності доступу у Користувача до інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет».

5.4 Ліцензіату недоступні дані, що вводяться Користувачем (у тому числі дані отримувачів повідомлень і зміст інформації, що направляється Користувачем). Програма «Звонок» обробляє всю інформацію за дорученням Користувача, що є оператором з обробки персональних даних.

5.5. Ліцензіат не несе відповідальності за неналежну роботу програми «Звонок» згідно претензій стосовно якості з'єднання з мережею Інтернет, пов'язаних з якістю функціонування мереж Інтернет–провайдерів, політикою обміну трафіком між провайдерами, та іншими обставинами, які перебувають поза зоною компетенції, впливу та контролю Виконавця.

5.6. Ліцензіат не гарантує доступність програми «Звонок» в будь-який час. Програма «Звонок» надається на умовах «як є». Ліцензіат не надає жодних гарантій стосовно безпомилкової і безперебійної роботи програми «Звонок» або окремих її компонентів і/або функцій, відповідності програми «Звонок» конкретним цілям і очікуванням Користувача, збереження файлів і/або даних Користувача, внесених у програму, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не зазначених у цьому договорі.

6. Права та обов'язки Сторін договору.

6.1. Обов'язки Ліцензіата:

6.1.1. оновлення (на свій розсуд) програмного забезпечення на сервері;

6.1.2. забезпечення конфіденційності даних, розміщених Користувачем в програмі «Звонок», на весь період їх знаходження на сервері Ліцензіата;

6.1.3. за запитом Користувача надати технічну підтримку (усну або письмову) з питань функціонування програми «Звонок»;

6.2. Права Ліцензіата:

6.2.1. у разі виявлення в діях Користувача порушень законодавства України (у тому числі при надходженні в розпорядження Ліцензіата рішень і запитів наглядових органів), Ліцензіат має право розірвати цей договір в односторонньому порядку. Можливість використання програми «Звонок» для Користувача припиняється, вся інформація про Користувача, що порушив законодавство України, передається правоохоронним і наглядовим органам, за відповідним запитом в порядку, передбаченому законодавством України.

6.2.2. Використовувати комерційне позначення та (або) товарний знак Користувача, а також посилання на сайт Користувача, на сайті https://zvonok.com у розділі «Відгуки». Згода Користувача на використання його комерційного позначення та (або) товарного знака на сайті https://zvonok.com у розділі «Відгуки» презюмується, що означає згоду Користувача на використання його комерційного позначення та (або) товарного знака на сайті https://zvonok.com у розділі «Відгуки» одночасно з акцептом цієї Оферти. У разі незгоди Користувача з використанням його комерційного позначення та (або) товарного знака на сайті https://zvonok.com у розділі «Відгуки», Користувач має право направити через Особистий кабінет та (або) через розділ «Техпідтримка» на сайті та (або) по електронній пошті та (або) на поштову адресу Провайдера повідомлення про свою незгоду, після отримання якої, відомості про комерційне позначення та (або) товарний знак Користувача будуть негайно видалені Провайдером.

6.3. Обов'язки Користувача:

6.3.1. використання програми «Звонок» тільки для дій, дозволених законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Будь-яке використання програми «Звонок» у діях, що порушують законодавство України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких була надана Верховною Радою України, суперечить цьому Договору і не охоплюється волею сторін.

6.3.2. забезпечити отримання всіх необхідних законодавством України погоджень та дозволів до вчинення дій, для яких наявність відповідних згод/дозволів є необхідною. Користувач на першу вимогу пред'являє Ліцензіату передбачені законодавством України згоди/дозволи, зазначені вище. В силу цивільного законодавства України, справедливість, сумлінність і розумність є загальними принципами цивільних правовідносин.

6.3.3. При використанні програми «Звонок» Користувач не має права:

6.3.3.1. поширювати інформацію, яка є незаконною, шкідливою, наклепницькою, ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильство і жорстокість, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб чи організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (у тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування або іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин чи іншої зброї; являє собою рекламу (або є пропагандою) алкогольної продукції, пива та напоїв, що виготовляються на його основі, тютюну, тютюнових виробів і курильних приналежностей, предметів, вилучених з обороту, або обмеженого обороту, рекламу (або є пропагандою) заснованих на ризику ігор, парі; рекламу (або є пропагандою) пов'язану із залученням грошових коштів учасників пайового будівництва, іншого інвестування в об'єкти житлового будівництва; рекламу цінних паперів, біржових операцій; інформацію, заборонену до рекламі відповідно до законодавства України;

6.3.3.2. порушувати права третіх осіб, у тому числі неповнолітніх осіб та/або завдавати їм шкоди у будь-якій формі;

6.3.3.3. видавати себе за іншу людину або представника організації та/або товариства без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників Ліцензіата, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити користувачів або Ліцензіата в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

6.3.3.4. поширювати інформацію, за відсутності прав на такі дії згідно із законодавством України або будь-якими договірними відносинами;

6.3.3.5. поширювати інформацію, що містить віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет», а також розміщення посилань на вищевказану інформацію;

6.3.3.6. порушувати нормальну роботу програми «Звонок»;

6.3.3.7. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються справжнім договором;

6.3.3.8. іншим чином порушувати норми законодавства України, а також норми міжнародного права.

6.3.4. Користувач зобов'язується не використовувати текстові та/або графічні матеріали програми «Звонок» без письмового дозволу Ліцензіата.

6.3.5. Користувач зобов'язується на власних носіях створювати резервні копії інформації, що завантажується в програму «Звонок» з такою періодичністю, як це необхідно для повного запобігання негативних наслідків будь-яких збоїв і аварій (у т. ч. у разі повної недоступності/знищення даних). Враховуючи викладене, Ліцензіат не несе відповідальності за збереження введеної в програму «Звонок» інформації.

6.3.6. Користувач зобов'язується подавати Ліцензіату всі відомості та документи, необхідні для виконання Ліцензіатом своїх зобов'язань за цим договором. У разі зміни вказаної при реєстрації інформації, Користувач зобов'язаний письмово (у тому числі, через Особистий кабінет) повідомити Ліцензіата не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до дати такої зміни. Користувач несе всі можливі ризики та збитки, пов'язані з невиконанням обов'язку щодо своєчасного повідомлення Ліцензіата.

6.4. Права Користувача:

6.4.1. вносити пропозиції щодо зміни функціональних можливостей програми «Звонок»;

6.4.2. на свій вибір зберігати в програмі «Звонок», введені або вироблені при її використанні дані.

7. Територія дії ліцензії.

7.1. Цей договір діє на всій території України.

8. Термін дії договору. Внесення змін в умови договору.

8.1. Договір вступає в силу з моменту прийняття умов цього договору (акцепту) Користувачем і діє до 31 грудня року, в якому був здійснений акцепт.

Договір пролонгується на наступний рік, якщо жодна зі Сторін за 30 (тридцять) днів до моменту закінчення строку його дії не заявить письмово про свій намір розірвати Договір (за винятком випадків дострокового розірвання, зазначених у цьому договорі). Повідомлення про припинення договору не розглядається Сторонами як одностороння відмова від виконання зобов'язань за цим Договором, які виникли в період дії даного Договору.

Користувач в межах строку дії договору може використовувати всі функціональні можливості програми «Звонок» в обсязі наявних на Балансі особового рахунку грошових коштів, згідно з цінами, встановленими Ліцензіатом у документі «Тарифи і ціни».

При відсутності грошових коштів на Балансі Особового рахунку Користувачеві залишається доступний інтерфейс програми «Звонок» (без можливості здійснювати платні дії згідно з документом «Тарифи і ціни»), а також вся внесена Користувачем в програму інформація. При поповненні Балансу особового рахунку Користувач отримує доступ до можливостей програми «Звонок» пропорційний внесеній сумі грошових коштів.

8.2. Дата, зазначена в преамбулі Договору, є датою публікації договору і не є датою його укладення з конкретним Користувачем.

8.3. Ліцензіат має право на одностороннє внесення змін до умов цього Договору та додатка до нього шляхом публікації на сайті програми.

У разі внесення змін та доповнень до цього договору та додатка до нього, зазначені зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення нової редакції договору в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет на сайті програми, якщо інший строк не зазначено у новій редакції договору. Продовження використання програми «Звонок» після зміни чи доповнення цього договору та додатків до нього означає згоду Користувача з такими змінами або редакцією.

У разі, якщо Користувач не згоден з новою редакцією договору або бажає припинити використання програми «Звонок» з будь-якої іншої причини, він має право припинити використовувати програму «Звонок». При цьому Користувач зобов'язується негайно видалити інформацію, внесену ним в програму. Припинення використання програми «Звонок» не звільняє Користувача від обов'язку відшкодувати Ліцензіату завдані його діями збитки.

8.4. Будь-яка із Сторін має право в односторонньому позасудовому порядку розірвати цей договір, повідомивши іншу Сторону шляхом направлення за 30 (тридцять) днів повідомлення через Особистий кабінет, а Користувач – також на електронну пошту Ліцензіата.

8.5. У випадку порушення Коритувачем порядку використання програми "Звонок" Ліцензіат вправі на свій розсуд в позасудовому порядку:

- призупинити виконання цього договору,

- відмовитись від виконання договору достроково.

Про призупинення виконання договору, про відмову від виконання договору Користувачеві направляється відповідне повідомлення.

9. Винагорода.

9.1. Користувач сплачує Ліцензіату ліцензійну винагороду за право використання програми «Звонок» і її можливостей за цінами, встановленими в документі «Тарифи і ціни». Ліцензійна винагорода, що надійшла, відображається в Балансі особового рахунку в Особистому кабінеті Користувача.

Повний доступ до програми «Звонок» і її функцій, зазначених у документі «Тарифи і ціни», Користувач отримує після внесення оплати та відображення грошових коштів, що надійшли, у Балансі особового рахунку Користувача. Можливість використання програми «Звонок» і її можливостей обмежена позитивним балансом Користувача на Балансі особового рахунку.

У тому випадку, якщо в процесі використання програми «Звонок» Користувач використовував можливості програми на суму більшу, ніж була у нього на Балансі Особового рахунка (при цьому в Особистому кабінеті буде зазначено, що на Балансі Особового рахунку є певна сума зі знаком «мінус», тобто мається заборгованість), Користувач зобов'язується сплатити заборгованість, яка утворилася у термін не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту появи заборгованості.

При відсутності грошових коштів на Балансі Особового рахунку Користувачеві залишається доступний інтерфейс програми «Звонок» (без можливості здійснювати платні дії згідно з документом «Тарифи і ціни»), а також вся внесена Користувачем в програму інформація. При поповненні Балансу особового рахунку Користувач отримує доступ до можливостей програми «Звонок» пропорційний внесеній сумі грошових коштів.

Рахунки на оплату за цим договором виставляються в Особистому кабінеті автоматично в електронній формі за запитом Користувача.

9.2. У разі дострокового розірвання цього договору невикористані кошти на Балансі особового рахунку підлягають поверненню Користувачеві за вирахуванням фактично понесених Ліцензіатом витрат, в тому числі комісій платіжних сервісів. Для повернення невикористаних коштів Користувач повинен направити відповідний запит через Особистий кабінет. Термін повернення - протягом 30 днів з моменту отримання запиту Користувача. Повернення невикористаних коштів відбувається тим же чином, яким надійшов платіж.

Ліцензіат має право встановлювати для окремих Користувачів (на свій вибір) інші умови виплати винагороди, які оформляються додатковою угодою.

9.2. Ліцензіат розміщує в документі «Тарифи і ціни» інформацію про функціональні можливості програми «Звонок» із зазначенням ціни вчинення тих чи інших дій Користувачем з використанням програми «Звонок», а також порядок перерахування винагороди за договором і інші умови.

Користувач самостійно визначає, які функціональні можливості програми «Звонок» він буде використовувати.

9.3. Винагорода за цим договором виплачується в національній валюті України – гривні.

9.4. Користувач має право надіслати запит Ліцензіату про переказ з врахованої на Балансі особового рахунку винагороди на Баланс особового рахунку іншого Користувача. Ліцензіат має право відмовити у виконанні такого доручення Користувача без пояснення причин.

9.5. Передача невиключних прав на користування програмою «Звонок» вважається виконаною в повному обсязі після закінчення 1 (одного) календарного дня (24 годин) з моменту реєстрації Користувача в програмі «Звонок», якщо протягом зазначеного строку Користувачем не була відправлена мотивована відмова від приймання.

9.6. Сторони дійшли до згоди стосовно того, що акти прийому-передачі прав за цим договором Ліцензіатом не надаються. За запитом Користувача Ліцензіат може надати йому акт прийому-передачі прав за договором (в тому числі у вигляді електронного образу документа, електронного документа).

Послуги вважаються прийнятими Користувачем без зауважень незалежно від того чи підписаний Користувачем акт прийому-передачі прав чи ні, якщо протягом 5-ти робочих днів з моменту виставлення Акту від Користувача не поступить мотивована відмова від його підписання.  

10. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів.

10.1. Сторони цього Договору нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Ліцензіат не буде нести відповідальність за прямі або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання програми «Звонок».

10.3. Ліцензіат не буде нести відповідальність за неможливість використання програми «Звонок» з причин, що не залежать від Ліцензіата.

10.4. Ліцензіат не буде нести відповідальність за недотримання Користувачем технічних вимог до робочого місця, документації користувача, відсутність у Користувача підключення до Інтернету, за нефункціонування програми «Звонок» на несправному комп'ютері, або комп'ютері, зараженому яким-небудь комп'ютерним вірусом, а також при використанні Користувачем неліцензійного програмного забезпечення.

10.5. Ліцензіат не несе відповідальності в разі блокування оператором зв'язку пакету дзвінків і повідомлень, складених Користувачем і призначених для подальшої відправки одержувачам.

10.6. При будь-яких обставинах відповідальність Ліцензіата обмежена 5 000 (п'ятьма тисячами) гривень і покладається на нього при наявності в його діях вини і належного доведення розміру завданої Користувачеві шкоди.

10.7. Користувач самостійно і в повному обсязі несе відповідальність за свої дії при використанні програми «Звонок», а також за будь-яку інформацію, що розміщується ним в Особистому кабінеті.

10.8. Користувач самостійно і в повному обсязі несе відповідальність за отримання згоди на обробку персональних даних своїх контрагентів, та згоди на здійснення розсилок та дзвінків, для здійснення яких він використовує програму «Звонок».

10.9. Користувач самостійно і в повному обсязі несе відповідальність за відповідність здійснених ним з використанням програми «Звонок» дій чинному законодавству, у тому числі законодавству у сфері реклами.

10.10. У разі залучення Ліцензіата до відповідальності (в тому числі, але не обмежуючись — у формі накладення штрафу, обов'язку по відшкодуванню шкоди/збитків, тощо) у зв'язку з діями Користувача, Користувач зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дати пред’явлення Ліцензіатом відповідної вимоги, відшкодувати Ліцензіату всю суму сплачених/стягнених з Ліцензіата грошових коштів.

Користувач протягом 3 (трьох) робочих днів з дати пред'явлення відповідної вимоги, відшкодовує Ліцензіату збитки, завдані Ліцензіату або третім особам діями третьої особи, вчиненими під логіном/паролем Користувача.

10.11. Жодна з сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли поза волею і бажанням сторін, які не можливо передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, пожежі, стихійні лиха, а також протиправні дії третіх осіб.

Сторона, яка через обставини непереборної сили не може виконати своє зобов'язання, повинна направити повідомлення іншій стороні про перешкоду і його вплив на виконання зобов'язань.

11. Інші умови.

11.1. Приймаючи умови цього договору, Користувач дає згоду на отримання від Ліцензіата додаткової інформації та інформаційних розсилок через Особистий кабінет, електронною поштою і за телефонами, вказаними при реєстрації та в профілі Користувача.

11.2. Приймаючи умови цього договору, Користувач підтверджує наявність у нього законних підстав для обробки з використанням програми «Звонок» належної йому інформації.

11.3. Всі запити, питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання програми «Звонок», повинні направлятися за допомогою використання форми «Повідомлення», розміщеної в Особистому кабінеті, на електронну пошту Ліцензіата або повідомлятися по телефону технічної підтримки, вказаному на сайті програми і в Особистому кабінеті. Термін розгляду і відповіді на претензію становить 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання її Ліцензіатом.

11.4. Сторони домовилися про те, що повідомлення, що надсилаються через Особистий кабінет Користувача на адресу Ліцензіата через форму «Повідомлення», а також сформовані в електронній формі і передані через Особистий кабінет (в т. ч. через форму «Повідомлення») Користувачу рахунки на оплату, акти прийому-передачі за договором та інші електронні документи, що передаються Сторонами через Особистий кабінет або на електронні пошти Ліцензіата та Користувача (якщо вона була вказана Користувачем при реєстрації в програмі «Звонок» або в Особистому кабінеті), прирівнюються за юридичною силою до підписаних Сторонами паперовим документам (простий електронний підпис).

11.5. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів.

Дотримання претензійного порядку при вирішенні спорів за цим договором є обов'язковим. Претензія і відповідь на претензію можуть бути спрямовані через Особистий кабінет, на електронну пошту або поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Термін відповіді на претензію 15 календарних днів з дати направлення претензії, якщо вона була направлена через Особистий кабінет або по електронній пошті, і 15 календарних днів з дати отримання претензії, якщо вона була направлена поштою рекомендованим листом.

У разі, якщо в зазначений в претензії термін претензійні вимоги не будуть задоволені (повністю або частково), Сторона, право якої порушено, має право звернутися з позовною заявою до суду. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному чинним законодавством України.

11.6. Місцем укладення Договору при прийняття цієї публічної оферти визнається місце реєстрації Ліцензіата.

11.7. У всіх випадках, не врегульованих цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Реквізити Ліцензіата

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лід-Сервіс»

ЄДРПОУ: 39977344

Юридична адреса: 03151, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 40, офіс 302

Поштова адреса: 03151, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 40, офіс 302

Рахунок в банку: UA043515330000026007052246726

Банк: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові

Код банку: 351533

Електронна пошта Ліцензіата: ukr@zvonok.com